Wolontariat

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24.04.2003r. ( Dz.U. z dnia 29.05.2003r.) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Informacje ogólne

Masz trochę wolnego czasu i chcesz go podarować innym?
Czujesz potrzebę niesienia pomocy osobom potrzebującym?
Chcesz poszerzyć horyzonty, zdobyć nowe doświadczenia, poznać ciekawe osoby?
Chcesz podzielić się swoimi umiejętnościami i pomysłami?

Jeżeli na powyższe pytania odpowiedziałeś twierdząco dołącz do grona wolontariuszy działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Wolontariat to dobrowolna, świadoma i odpowiedzialna praca świadczona bezpłatnie na rzecz organizacji i instytucji oraz wskazanych przez nie osoby i rodziny. Wolontariusz to osoba poświęcająca swój czas, wiedzę i umiejętności aby pomóc innym.

Wolontariusze współpracujący z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu świadczą swa pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym a także dzieciom i młodzieży wymagającymi wsparcia i troski.
Do zakresu czynności wykonywanych przez wolontariusza pracującego z osobą starszą należy m.in.

  • Dotrzymywanie towarzystwa osobie starszej, niepełnosprawnej, samotnej /odwiedziny, rozmowy wspierające, spacery, czytanie książek,, itp./
  • Pomoc w drobnych czynnościach domowych /tj. zrobienie i przyniesienie zakupów, posłanie lóżka , itp./
  • Pomoc w załatwianiu drobnych spraw w urzędach /tj. wypożyczenie i oddanie książek do biblioteki, wysłanie listów na poczcie, itp./

Do zakresu czynności wykonywanych przez wolontariusza pracującego na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczących w grupach wsparcia oraz zajęciach w Zespole Świetlic Środowiskowych należy m.in.

  • Pomaganie dziecku w nauce
  • Uczenie dziecka aktywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego
  • Przekazywanie dziecku pozytywnych wzorców zachowań

Ponadto wolontariusze maja możliwość świadczenia pomocy przy organizacji imprez dla środowiska lokalnego /wolontariat akcyjny/ w ramach wdrażania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu metody środowiskowej pracy socjalnej- Centrum Aktywności Lokalnej

Wolontariuszem może zostać każdy, niezależnie od wieku, czy wykonywanej pracy- liczy się przede wszystkim motywacja do pracy i wytrwałość.

Zgłoś się i rozpocznij swoja przygodę z wolontariatem.