Aktualności

Informacja

"Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości" - rekrutacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jako Lider

informuje

w dniach 03.02.2014 r. – 28.02.2014 r.

przeprowadzi rekrutację uczestników do Programu Rewitalizacji Społecznej pod nazwą:

"Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości"

realizowanego przez Miasto Nowy Sącz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jako Lidera w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem"

w Nowym Sączu w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego

Do udziału w Programie zapraszamy osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo (w tym niepełnosprawne).

Wsparciem w ramach Programu zostaną objęci również członkowie rodzin osób uczestniczących w Programie.

w ramach Programu przewidziano następujące działania:

  • Szkolenia i kursy zawodowe
  • Poradnictwo specjalistyczne ( prawnik, psycholog, pedagog, mediator i in.)
  • Staże zawodowe
  • Szkolenia/Warsztaty tj. "Techniki pracy z dziećmi", "Odpowiednie pełnienie ról w rodzinie"
  • Rozwój talentów, umiejętności oraz zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
  • Wsparcie ze strony pracowników socjalnych, asystentów rodziny, streetworkerów
  • Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców w tym: spotkania plenerowe tj. "Muzyczna Starówka", Roztańczone Stare Miasto" Konkurs plastyczny pt. "Nowy Sącz – Moje Miasto"

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do Biura Programu:

Biuro Programu Rewitalizacji Społecznej Nowy Sącz, ul. Św. Ducha 11

czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 900 - 1900

w piątki w godzinach 700 - 1500

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW - od poniedziałku do czwartku w godzinach 1500 - 1800

w piątki w godzinach 1100 - 1400

kontakt ze Specjalistą ds. rekrutacji, diagnozy i ewaluacji, tel.: 784 483 060

e-mail:mops.prs@gmail.com

więcej informacji o programie: www.mops-prs.pl