Aktualności

Informacja

"Więcej pracy - więcej możliwości samorealizacji"

W dniu 25 września 2008 o godz. 10.00 w Sali Reprezentacyjnej Urzędu Miasta Nowego Sącza odbędzie się Konferencja pt. "Więcej pracy - więcej możliwości samorealizacji" organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Sądecki Urząd Pracy.

Celem Konferencji jest naświetlenie społecznych skutków bezrobocia oraz przeciwdziałanie bezrobociu poprzez promowanie zatrudniania m.in. osób bezrobotnych, beneficjentów MOPS oraz uczestników realizowanych projektów systemowych przez lokalnych pracodawców.

Harmonogram konferencji

1000 Przywitanie zaproszonych gości przez Dyrektora MOPS Józefa Markiewicza, rozpoczęcie Konferencji - przedstawienie harmonogramu spotkania
1020 Wystąpienie Dyrektora MOPS w Nowym Sączu Józefa Markiewicza dot. charakterystyki problemu bezrobocia w świetle działań podejmowanych przez MOPS. Analiza sytuacji zawodowej rodzin korzystających z pomocy MOPS na podstawie analizy porównawczej danych za rok 2007 i I półrocze 2008r
1030 Wystąpienie Pani dr Anny Tylikowskiej z Wyższej Szkoły Biznesu - "Problem bezrobocia w świetle psychologii społecznej" /społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia /
1050 Przerwa kawowa
1105 Wystąpienie Z-cy Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy Pani mgr Teresy Połomskiej - charakterystyka problemu bezrobocia w świetle działań podejmowanych przez SUP
1125 Dyskusja panelowa pracodawców i innych uczestników Konferencji dotycząca problematyki bezrobocia oraz możliwości dokonania zmian na lokalnym rynku pracy i wprowadzania nowych rozwiązań.

Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele Miasta Nowego Sącza, dyrektorzy, pracodawcy jak i pracownicy instytucji współpracujących z tut. Ośrodkiem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji .