Aktualności

FESTYN "Jak dobrze mieć sąsiada" - relacja z imprezy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wraz z Partnerami zorganizował dnia: 06.07.2008r. w godzinach 15.00-18.00 na terenie Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Kołłątaja 13 - Ogródek Jordanowski, FESTYN dla społeczności lokalnej pod hasłem "Jak dobrze mieć sąsiada". Ideą tego święta było spotkanie się z sąsiadami z bloku, ulicy, dzielnicy, w miłej atmosferze, "przy wspólnym stole" na osiedlowym boisku w celu wzmocnienia więzi pomiędzy mieszkańcami. Dzień był pełen muzyki, konkursów i różnorodnych atrakcji.

Wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w organizację Festynu zaangażowali się:

 • Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza - Pan Jerzy Wituszyński,
 • Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,
 • Komenda Straży Miejskiej w Nowym Sączu,
 • Zespół Administracji Budynków Nr 2 Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu,
 • Osiedlowy Dom Kultury (ZAB Nr 2),
 • Środowiskowa Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Kochanowskiego",
 • Zarząd Osiedla Kochanowskiego w Nowym Sączu,
 • Gimnazjum Nr 2 w Nowym Sączu,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowym Sączu,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu wśród Dzieci i Młodzieży na Osiedlu Kochanowskiego w Nowym Sączu,
 • Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych w Olszynce z siedzibą w Nowym Sączu,
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu,
 • Rada Osiedla Kochanowskiego w Nowym Sączu.

Zorganizowanie imprezy dla mieszkańców społeczności lokalnej jest jednym z elementów projektu "CALa naprzód - nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce" realizowanego przez Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

FOTORELACJA Z FESTYNU:

festyn

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu Pan Józef Markiewicz rozpoczął wspólną zabawę witając wszystkich przybyłych gości.

festyn

Imprezę prowadził Pan Zbigniew Kukla i Pan Norbert Sowiński. Oprawę muzyczną zapewnił zespół "Malaga Band", rozpoczynając zabawę piosenką "Jak dobrze mieć sąsiada".

festyn

Zespół Klakierki i Kapela Klakiera pod opieką Pani Jolanty Zengel dostarczył pierwszych wzruszeń i wprowadził w dobry nastrój uczestników festynu.

festyn

festyn

Izabella Baczyńska wraz z Grażyną Sikorską prowadziły konkurs plastyczny dla dzieci.

festyn

festyn

Każdy z uczestników konkursu otrzymał nagrodę oraz Dyplom od Dyrektora MOPS.

festyn

festyn

Dzięki hojności sponsorów pracownicy socjalni MOPS mogli poczęstować uczestników festynu wieloma przysmakami; były napoje, owoce, ciastka, drożdżówki, kiełbaski z grilla, żurek i pierogi.

festyn

festyn

festyn

Odbyła się również degustacja wypieków i smalcu przygotowanego według tradycyjnej receptury. Nad przygotowaniem tych smakołyków pracowały wolontariuszki i pracownicy socjalni MOPS.

festyn

festyn

Jedną z atrakcji festynu była loteria fantowa, w której główną nagrodę tj. rower górski ufundował Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Pan Jerzy Wituszyński.

festyn

Organizatorzy festynu pozyskali od sponsorów ok. 300 wspaniałych nagród dzięki którym zagościła radość w sercach wielu dzieci i młodzieży przybyłej na festyn.

festyn

Właścicielka losu z nr 13 wylosowała Nagrodę Główną, którą wręczył Pan Jerzy Wituszyński.

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu zorganizowali pokaz sprzętu RD, pokaz pracy i posłuszeństwa psa służbowego oraz pokaz pracy techników kryminalistyki.

festyn

festyn

Sierżant sztabowy Pan Łukasz Rydzyk i jego mądry, wyszkolony towarzysz.

festyn

Tutaj można było oznakować przedmioty wartościowe. (na zdjęciu: Dzielnicowy Pan Wiesław Poręba).

festyn

Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz koordynator programu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Pani Beata Fröhlich przygotowała prelekcję na temat bezpieczeństwa oraz programu "Sąsiedzka czujność".

festyn

Panie: Zyta Bilińska i Leokadia Grygowicz zachęcały do kształcenia na Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

festyn

festyn

W punkcie konsultacyjnym MOPS można było uzyskać informację na temat działalności Ośrodka oraz otrzymać materiały promujące działalność wolontarystyczną.

festyn

Przedstawiciele Straży Miejskiej prowadzili rozmowy z mieszkańcami na temat dbania o czystość osiedla oraz rozdawali materiały informacyjne.

festyn

AutomobilKlub Podkarpacki w Nowym Sączu zorganizował pokaz zabytkowych pojazdów.Pan Jacek Tryszczyło zaprezentował swój Volkswagen 1300 z 1960 roku.

festyn

Pan Szczepan Żmuda udostępnił swoją Warszawę z 1968 roku.

festyn

Samodzielną Sekcję MKS Beskid reprezentowali Panowie: Mariusz Migacz na - Suzuki GSXR 10003

festyn

Pan Michał Czup- na Yamaha R1 1000cm3

festyn

Występ Zespołu Romskiego. (na zdjęciu: Laura i Angelika)

festyn

festyn

Cztery urocze kotki znalazły "nowy dom" wśród uczestników festynu.

festyn

Liczne konkursy sportowe prowadzili nauczyciele WF z Gimnazjum Nr 2 w Nowym Sączu Pan Dariusz Jasiński i Pan Dariusz Pękala.

festyn

Festyn zakończyła aukcja obrazu pędzla Pani Izabelli Baczyńskiej.

festyn

Punkt medyczny podczas festynu zapewniła grupa Ratownictwa Medycznego PCK w Nowym Sączu, w składzie: , Pani Arleta Zaczyk, Pani Anna Szkaradek, Pan Jonasz Waśko, Pani Małgorzata Olchowa, oraz Pani Alicja Ruchała.

festyn

festyn

Koordynatorzy projektu CAL z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu czuwali nad sprawnym przebiegiem imprezy.

festyn

festyn

festyn

Zabawie na festynie towarzyszyła niepowtarzalna atmosfera, pełna uśmiechów i radości. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom przybyłym na festyn za wspólnie spędzony czas.

PODZIĘKOWANIA

Zespół CAL z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w składzie: Joanna Syktus, Kinga Zwolińska-Ogorzałek oraz Małgorzata Paluch, serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które wspólnie z nami zaangażowały się w organizację festynu.

Jesteśmy zaszczyceni, że zechcieli Państwo tworzyć to wydarzenie razem z nami.

Dziękujemy Partnerom:

 • Panu Jerzemu Wituszyńskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Nowego Sącza,
 • Panu Adamowi Łęczyckiemu - Kierownikowi Zespołu Administracji Budynków Nr 2 Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu oraz wszystkim zaangażowanym pracownikom.
 • Panu Andrzejowi Gronuś - Środowiskowa Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Kochanowskiego" w Nowym Sączu,
 • Pani Danucie Ledniowskiej - Osiedlowy Dom Kultury ZAB Nr 2 w Nowym Sączu,
 • Panu Henrykowi Koział - Z-cy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, oraz wszystkim zaangażowanym pracownikom.
 • Pani Beacie Fröhlich - Rzecznikowi Prasowemu KMP oraz Koordynatorowi programu ZPB,
 • Panu Wiesławowi Poręba - Dzielnicowemu na Os. Kochanowskiego,
 • Panu Ryszardowi Wasilukowi Komendantowi Straży Miejskiej w Nowym Sączu oraz wszystkim zaangażowanym pracownikom.
 • Panu Mieczysławowi Cisowskiemu - Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Kochanowskiego oraz wszystkim zaangażowanym pracownikom.
 • Pani Wiesławie Borczyk - Prezesowi Sadeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wszystkim zaangażowanym pracownikom.
 • Panu Jackowi Mróz - Prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu Wśród Dzieci i Młodzieży na Osiedlu Kochanowskiego,
 • Pani Teresie Syktus - Prezesowi Małopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych z siedzibą w Nowym Sączu oraz członkom Stowarzyszenia,
 • Pani Joannie Wituszyńskiej - Dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 w Nowym Sączu oraz wszystkim zaangażowanym pracownikom.
 • Panu Andrzejowi Hasslingerowi - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Sączu,
 • oraz wszystkim przedstawicielom Rady Osiedla Kochanowskiego w Nowym Sączu.

Dziękujemy Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu:

 • Panu Józefowi Markiewiczowi - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,
 • Panu Leszkowi Bajorek - Z-cy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,

Dziękujemy kierownictwu i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zaangażowanym w pracę nad organizacją festynu:

 • Pani Urszuli Tryszczyło - Kierownikowi Działu Pracy Socjalnej i Pomocy Rodzinie,

Dziękujemy pracownikom socjalnym z Działu Pracy Socjalnej i Pomocy Rodzinie:

Krzysztofowi Popiela, Grażynie Sikorskiej, Izabelli Baczyńskiej, Jolancie Zengel, Teresie Syktus, Justynie Kordeczka, Stanisławie Zwolińskiej, Józefie Citak, Cecylii Szymczyk, Elżbiecie Łos, Pawłowi Szaryszowi, Halinie Jurkowskiej, Monice Popardowskiej, Monice Bielatowicz, Inez Matelskiej, Zofii Zwolińskiej-Kozak, Arkadiuszowi Stawiarz, Ewelinie Gajdosz, Danucie Mordarskiej-Wolak,

Dziękujemy pracownikom innych Działów w MOPS:

Ewelinie Tokarz, Sławomirowi Kozak, Marcinowi Legutko, Andrzejowi Zwolińskiemu, Jakubowi Koprowskiemu, Arturowi Dara, Jolancie Mróz oraz Jolancie Niemiec

Dziękujemy stażystkom z MOPS:

Pani Marzenie Wójcik i Pani Agnieszce Pancerz,

Dziękujemy wolontariuszkom z MOPS:

Marii Mika, Dorocie Bieda, Halinie Giżyńskiej, Zofii Szeligiewicz oraz Izabelli Baran

Dziękujemy również za pomoc:

 • Pani Halinie Janusz - Kierownikowi Biura Rejonowego PCK oraz grupie Ratownictwa Medycznego PCK w Nowym Sączu,
 • Panu Marianowi Morańskiemu - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 155,
 • Panu Jackowi Tryszczyło,
 • Panu Arturowi Słaby (KSM),
 • Panu Szczepanowi Żmuda,
 • Panu Mariuszowi Migacz,
 • Panu Michałowi Czup,
 • Panu Zbigniewowi Kukla,
 • Panu Norbertowi Sowińskiemu,
 • Panu Andrzejowi Sikorskiemu,
 • Panu Ryszardowi Wiktorowskiemu,
 • Zespołowi "Malaga Band".

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy dzięki swej hojności uświetnili nasz festyn:

 • Panu Jerzemu Wituszyńskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Nowego Sącza,
 • Komendzie Straży Miejskiej w Nowym Sączu,
 • Panu Grzegorzowi Chochla - Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Nowym Sączu,
 • Pani Agnieszce Wójcik - PPHU Ecopuf, 33-340 Stary Sącz, ul. Magazynowa 3
 • Panu Janowi Jarzmik - Przetwórnia mięsna, Nowy Sącz, ul. Romera 16,
 • Panu Stanisławowi Poręba - Zakład Garmażeryjno-Wędliniarski "Stanisław Poręba", Nowy Sącz, ul. Tarnowska 169,
 • Panu Andrzejowi Danek - Firma FPHU DANEK, 33-300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 45,
 • Panu Antoniemu Malczak- Małopolskie Centrum Kultury Sokół, 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 3,
 • Panu Adamowi Pasiut - PPHU POLMEX, 33-300 Nowy Sącz, ul. Magazynowa 1,
 • Zespołowi Administracji Budynków Nr 2 Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowy Sączu,
 • Panu Józefowi Nika - Piekarnia Józef Nika, 33-300 Nowy Sącz, ul. Myśliwska 5,
 • Panu Pawłowi Badura - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 47,
 • Panu Wincentemu Żygadło - "Cukiernia Wyroby Własne Wincenty Żygadło", 33-300 Nowy Sączu, ul. Wałowa 2,
 • Regionalnej Telewizji Kablowej w Nowym Sączu,
 • Panu Stanisławowi Skuza - Prezesowi Zarządu PSS Społem, 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1,
 • Pani Janinie Damasiewicz,
 • Państwu Dorocie i Zbigniewowi Podkanowicz,
 • Pani Dorocie Hajduk,
 • Pani Urszuli Tryszczyło,
 • MultiBank, 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 32,
 • Apteka Zdrojowa, 33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 19,
 • oraz 3 hojnym sponsorom, którzy chcieli pozostać anonimowi.