Aktualności

Stypendia szkolne na rok szkolny 2015/2016.

2015.08.21
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sącz informuje, że od 01.09.2015 r. do 15.09.2015 r. (do 15.10.2015 r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych) przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016.

OGŁOSZENIE

2015.08.19
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, że od dnia 01.09.2015 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2015/2016. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego przyjmowane są w pok. Nr 216 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.00 do 15.00.

Projekt "Pierwszy dzwonek"

2015.08.17

INFORMACJA DOTYCZY OSÓB/RODZIN, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

Od dnia 17.08.2015r. do dnia 25.09.2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13 rozpoczyna przyjmowanie dokumentacji (oryginałów faktur, rachunków, faktur rachunków PROFORMA) celem wypłaty wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek".

OGŁOSZENIE

2015.07.20
Informujemy, iż w ramach projektu „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza” zostały uruchomione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Żywieckiej 13 - dwa stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

KOMUNIKAT

2015.07.20
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, że od dnia 01.08.2015 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są w pok. Nr 3 (pater) w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.00 do 15.00.

XI Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pn. "Majowy piknik rodzinny".

2015.06.16
30 maja 2015 r. w Sądeckim Parku Etnograficznym oraz Miasteczku Galicyjskim odbył się XI Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pn. "Majowy piknik rodzinny". Piknik był podsumowaniem trwającego od 23 maja br. Tygodnia Radosnego Rodzicielstwa Zastępczego. Organizatorami imprezy jak co roku był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin oraz Urząd Miasta Nowego Sącza. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem".

"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"

2015.06.15
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu rozpoczął II etap pilotażowego projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" realizowanegow ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt "Pierwszy Dzwonek" - materialne wsparcie dla uczniów

2015.04.30
Prezydent Miasta Nowego Sącza informuje o możliwości udzielenia wsparcia z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu "Pierwszy Dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych, posiadających 3 lub więcej dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej (począwszy od klasy pierwszej), gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej..

Nabór wolontariuszy do projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"

2015.04.27
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne do podjęcia pracy wolontarystycznej w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż".

"Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż"

2015.04.17
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu O G Ł A S Z A N A B Ó R 10 rodzin wielodzietnych "Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż" II etap współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY ORAZ SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA NAUCZYCIELI - LIMANOWA

2015.03.02
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu zorganizował oraz przeprowadził w dniu 20.02.2015 r. szkolenie wolontariuszy i ich opiekunów z Zespołu Szkół Samorządowych w Limanowej.

"Sądecka Pomocna Dłoń IV" – kolejny wspólny projekt MOPS i SUP

2015.02.02
Specjaliści pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu opracowali kolejny Projekt socjalny -"Sądecka Pomocna Dłoń IV" – dla osób długotrwale bezrobotnych, mających problemy zdrowotne i w związku z tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to już 6 Projekt realizowany wspólnie z Sądeckim Urzędem Pracy. W ramach Projektu zostały zaplanowane działania reintegracji społecznej w 4 grupach wsparcia.
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007