Aktualności

Projekt "Pierwszy Dzwonek" - materialne wsparcie dla uczniów

2015.04.30
Prezydent Miasta Nowego Sącza informuje o możliwości udzielenia wsparcia z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu "Pierwszy Dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych, posiadających 3 lub więcej dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej (począwszy od klasy pierwszej), gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej.

Nabór wolontariuszy do projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"

2015.04.27
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne do podjęcia pracy wolontarystycznej w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż".

"Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż"

2015.04.17
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu O G Ł A S Z A N A B Ó R 10 rodzin wielodzietnych "Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż" II etap współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY ORAZ SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA NAUCZYCIELI - LIMANOWA

2015.03.02
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu zorganizował oraz przeprowadził w dniu 20.02.2015 r. szkolenie wolontariuszy i ich opiekunów z Zespołu Szkół Samorządowych w Limanowej.

"Sądecka Pomocna Dłoń IV" – kolejny wspólny projekt MOPS i SUP

2015.02.02
Specjaliści pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu opracowali kolejny Projekt socjalny -"Sądecka Pomocna Dłoń IV" – dla osób długotrwale bezrobotnych, mających problemy zdrowotne i w związku z tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to już 6 Projekt realizowany wspólnie z Sądeckim Urzędem Pracy. W ramach Projektu zostały zaplanowane działania reintegracji społecznej w 4 grupach wsparcia.
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007