Aktualności

"Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż" - rekrutacja

Informacja 2014.02.25
Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu realizuje w latach 2013-2014 Projekt "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

"Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości" - rekrutacja

Informacja 2014.01.30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jako Lider informuje w dniach 03.02.2014 r. – 28.02.2014 r. przeprowadzi rekrutację uczestników do Programu Rewitalizacji Społecznej pod nazwą: "Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości" realizowanego przez Miasto Nowy Sącz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jako Lidera w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem" w Nowym Sączu w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej...

"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"

Informacja 2014.01.21
Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu realizujew latach 2013-2014 Projekt "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej...

Piąty projekt aktywizacji społecznej klientów MOPS i SUP - "Sądecka Pomocna dłoń III"

Informacja 2014.01.21
Specjaliści pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu opracowali piąty Projekt socjalny -"Sądecka Pomocna Dłoń III" – dla osób długotrwale bezrobotnych, mających problemy zdrowotne i w związku z tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach Projektu realizowanego wspólnie z Sądeckim Urzędem Pracy zostały zaplanowane działania reintegracji społecznej w 4 grupach wsparcia.

Czytaj więcej...

Program Rewitalizacji Społecznej pn. "Integruj-MY-się! Sądecki start w nowe możliwości"

Informacja 2014.01.20

Miasto Nowy Sącz /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jako Lider realizuje w okresie od 01.12.2013r. do 30.11.2014r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem" w Nowym Sączu Program Rewitalizacji Społecznej pn. "Integruj-MY-się! Sądecki start w nowe możliwości"

Program Rewitalizacji Społecznej "Integruj-MY-się! Sądecki start w nowe możliwości" jest projektem konkursowym realizowanym w ramach projektu systemowego "Rewitalizacja Społeczna", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 – Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w ramach "Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Starego Miasta na lata 2008-2013"

Czytaj więcej...

Dzień Wolontariusza 2013

Informacja 2014.01.17
"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi." - te słowa bł. Jana Pawła II przyświecały zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu obchodom Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Czytaj więcej...

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007